Is een taxatierapport vereist?

Bedrijfstaxatie Stadskanaal
November 10, 2020 0 Comments

De taxaties zijn belangrijk om te bepalen of het onroerend goed of andere activa in een bepaalde portefeuille zijn gekocht tegen marktwaarde. Om ervoor te zorgen dat de beoordeling nauwkeurig is, moet de beoordeling worden voltooid in overeenstemming met de volgende richtlijnen.

Hier zijn enkele van de dingen waarvoor een beoordeling vereist is.

Een gecertificeerde openbare accountant (CPA) is een professional die een vergunning heeft van de Governmental Accounting Standards Board (GASB) en de Internal Revenue Service (IRS) om te oefenen op het gebied van onroerend goed. Deze persoon beschikt over bepaalde kwalificaties waardoor hij gekwalificeerd is om de nodige papieren en documenten in te vullen die nodig zijn voor een beoordeling. Hij is getraind in het maken van de juiste formulieren en het uitvoeren van de nodige berekeningen. Deze persoon is ook getraind in het gebruik van de computer en heeft ook voldoende kennis van computersoftwareprogramma’s.

De rol van de taxateur omvat het beoordelen van de huidige marktwaarde van het onroerend goed en het vervolgens opstellen van een taxatierapport. Het rapport wordt gedaan nadat de huidige marktwaarde van het onroerend goed is bevestigd. Het taxatierapport wordt dan een afspraak tussen verkoper en koper over wat het werkelijk waard is. Het bevat het verschil tussen de geschatte kostprijs en de werkelijke kostprijs van het activum. De taxateur kan ook de verkoper of koper om aanvullende informatie vragen om de waarde van het onroerend goed te bevestigen en een nauwkeurigere schatting van de waarde te geven.

Waarom is een taxatierapport vereist?

In het verleden hoefden vastgoedondernemingen geen taxatierapport te krijgen. Ze zouden gewoon de huidige marktwaarde van het onroerend goed gebruiken om te bepalen of het al dan niet winstgevend is om te kopen. Met de steeds veranderende vastgoedmarkten is het echter essentieel geworden om regelmatig alle eigendommen van het bedrijf te taxeren. Deze inspecties worden meestal om de paar jaar uitgevoerd om gelijke tred te houden met de veranderende marktwaarden. Als een bedrijf constant eigendommen koopt die onder hun huidige marktwaarde worden verkocht, zal het bedrijf uiteindelijk onrendabel worden en uiteindelijk failliet gaan.

Wanneer moet een taxatierapport worden opgesteld?

Dit moet periodiek worden gedaan om ervoor te zorgen dat de waardering nog steeds correct is. Dit geldt met name als er grote veranderingen zijn aangebracht aan het pand of als het ingrijpende renovaties heeft ondergaan.

Is voor elke deal een taxatierapport vereist?

Het antwoord op deze vraag is “Nee”. Een bedrijfstaxatie Stadskanaal hoeft niet per se een taxatierapport te krijgen voor elke deal die het maakt, maar het moet er wel een hebben opgesteld voor alle transacties.

 

 

 

Klik hier voor meer informatie: https://www.schutenlambers.nl/